Què volem

Plataforma #AfectatsSuperilla recolza un model que doni solucions als problemes reals que es plantegen (reduir la contaminació i augmentar la zona d’espai per fer activitats), però no recolza les Superilles de forma generalitzada, com vol fer l’ajuntament, on la Superilla és un objectiu en ella mateixa i no una solució als problemes plantejats.

Plataforma #AfectatsSuperilla demana i lluita per aconseguir el següent:

 • Que tot canvi que afecti als milers de veïns, veïnes i persones que hi viuen i treballen a les àrees afectades sigui votat de forma prèvia a través d’un procés consultiu amb garanties amb la ciutadania de la zona afectada. Volem votar el nostre model de barri!!! No volem que altres decideixin per nosaltres!!!
 • Que es faci un veritable projecte que enfoqui la forma de solucionar els problemes plantejats, de forma raonada, i no com excusa per fer experiments que no porten enlloc. Per exemple:
  • Recuperar els interiors d’illa com espais de biodiversitat i esplai.
  • Voreres només per vianants i per tant lliures de motos, bicicletes i d’altres vehicles.
  • Autoritzar l’ús de les places i jardins de La Sedeta, Antoni Puigvert, Joanic, Caterina Albert i altres per fer activitats pel barri i pels veïns i veïnes, doncs actualment no s’autoritzen, a menys que siguin organitzades per l’ajuntament o entitats i grups afins.
  • Impulsar i incentivar l’ús del vehicle elèctric a nivell privat, professional, corporatiu i de ciutat, a través d’un impost de circulació reduït i amb l’increment de llocs de càrrega al carrer.
  • No implementar bucles circulatoris i permetre vehicles en circulació lineal a tot el carrer.